Usluge

- GEODETSKA IZMJERA I IZRADA GEODETSKIH SITUACIJSKIH NACRTA

- IZRADA GEODETSKIH PROJEKATA

- IZRADA GEODETSKIH PODLOGA ZA POTREBE PROJEKTIRANJA

- EVIDENTIRANJE ZGRADA U KATASTAR I ZEMLJIŠNU KNJIGU

- IZRADA PARCELACIJSKIH ELABORATA

- USKLAĐENJE PODATAKA KATASTRA I ZEMLJIŠNE KNJIGE

- ISKOLČENJE GRAĐEVINA I IZRADA ELABORATA ISKOLČENJA

- UTVRĐIVANJE MEĐNIH RAZGRANIČENJA

- GEODETSKO PRAĆENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA

- PRAĆENJE POMAKA I DEFORMACIJA

- IZMJERA INFRASTRUKTURE

- ZRAČNO SNIMANJE I IZRADA DIGITALNOG ORTOFOTA VISOKE REZOLUCIJE KAO I DOBIVANJE DIGITALNOG MODELA RELJEFA