Usluge

- LEGALIZACIJA GRAĐEVINA

- POSEBNA GEODETSKA PODLOGA

- UPIS OBJEKTA U KATASTAR I ZEMLJIŠNU KNJIGU

- PARCELACIJSKI ELABORAT

- ETAŽIRANJE NEKRETNINE

- USKLAĐENJE PODATAKA KATASTRA I ZEMLJIŠNE KNJIGE

- ISKOLČENJE GRAĐEVINA I OBNOVA MEĐA

- SITUACIJSKI NACRT

- UREĐIVANJE MEĐA

- GEODETSKO PRAĆENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA

- PRAĆENJE POMAKA I DEFORMACIJA

- IZMJERA VODOVA